Tips til deg om du vil ta healingkurs


Fint at du er interesert i å ta healingkurs.
Her skal jeg prøve å gi deg noen tips med på veien.
Jeg går ut ifra at siden du er inne å leser 
dette er du kanskje ute og ser etter et 
sted du kan gå på kurs.
Det er en del steder du kan ta kurs, bruk litt 
tid før du velger hvor du skal gå. Pass på at du 
blir fulgt opp etter endt kurs.
Noen lar deg nemelig klare deg selv.
Andre holder treff med elevene sine med jevne 
mellomrom foreks. en gang pr.mnd.
Dette ser jeg på som viktig, det er nemlig 
tiden etter endt kurs som sier hvor langt du 
skal komme og hvor dyktig du skal bli som healer.
Så at læreren tar ansvar og gir oppfølging 
ser jeg på som en selvfølgelighet.

Det kan være lurt å spørre den som holder kurs 
om han/henne praktiserer healing 
(tar imot til behandling). Det er dessverre noen
som kun satser på kursvirksomhet.
Dette er etter min mening ikke godt nok.
En healer bør hele tiden passe på å
oppdatere seg/øke sin kompetanse,
slik at han/hun hele tiden følger samfunnets
og menneskets utvikling og væremåte.

Etter min mening finnes det ikke noen annen 
måte å oppnå dette på enn å utøve healing.
"Ved å heale andre får man hele tiden nye 
oppgaver å løse som igjen gir økt kompetanse."

Dette er bare ment som et tips fra meg til deg.
Lykke til på veien !

Her kan du lese om min Reiki Healing Skole
*Klikk her*


Hilsen Jan-Erik